Obaveštenje o obradi ličnih podataka –
Zdravstveni radnici iz IQVIA baze podataka

JANSSEN-CILAG KFT preko svog Predstavništva u Beogradu brine o Vašoj privatnosti i želi da budete upoznati sa načinom na koji primamo, koristimo i otkrivamo informacije. Zahvaljujemo Vam se na dosadašnjoj saradnji i ukazanom poverenju, i radujemo se budućim zajedničkim poduhvatima za dobrobit pacijenata kojima je potrebna pomoć.

Vaše lične podatke smo dobili od trećih lica i udružićemo te informacije sa drugim ličnim podacima koje smo dobili iz različitih izvora, kako bismo napravili Vaš profil. Taj profil koristimo da bismo upravljali našim odnosom sa Vama i da bismo Vam pružili informacije u skladu sa našom izjavom o privatnosti koja se nalazi niže. Vaše lične podatke ćemo deliti sa našim povezanim licima, pružaocima usluga i drugim licima. Vaši lični podaci će se prenositi u države van granica države Vašeg prebivališta, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koje mogu predvideti drugačija pravila zaštite podataka od onih koja važe u Vašoj zemlji.

Možete nas kontaktirati kako biste pristupili, zatražili promenu ili brisanje Vaših ličnih podataka. Takođe, imate i pravo da podnesete žalbu kod nadležnih organa za zaštitu podataka.

Detaljno:

Izjava o privatnosti

Prikupljanje informacija

Kako bismo ostvarili naš legitimni interes da se angažujemo sa Vama u različitim poslovnim aktivnostima, kao što su istraživanje i razvoj, medicinska edukacija, naučna komunikacija, prodaja i marketing; Janssen-Cilag Kft. je preko svog predstavništva u Srbiji primio Vaše lične podatke od kompanije za pružanje podataka, kao što je IQVIA. Ovo uključuje informacije kao što su kontakt podaci, obrazovanje, akademski podaci i detalji o profesiji. Kako gradimo naš odnos sa Vama, možemo dobiti još podataka o vama, bilo od strane Vas ili tako što će biti generisani tokom naših interakcija sa vama. Takođe možemo da prikupljamo Vaše lične podatke putem tehnologija za praćenje korisnika, poput kolačića i piksela za praćenje e-pošte kada koristite naše usluge na mreži. Vaše lične podatke možemo dobiti i od pružaoca profesionalnih podataka kao što je Veeva Link i drugih trećih strana, uključujući ali ne ograničavajući se na medicinske i akademske veb stranice, usluge onlajn oglasa, platforme društvenih mreža kao što je na primer LinkedIn.

Kombinujemo i analiziramo podatke da bismo sastavili profil o Vama, kako bi bolje usmerili našu komunikaciju sa Vama, i kako bismo Vam pružili personalizovano iskustvo koje je najrelevantnije za Vaša interesovanja i potrebe. Na primer, Vaš profil nam omogućava da bolje pripremimo sastanke i interakcije sa Vama, da personalizujemo marketinške komunikacije u skladu sa vašim aktivnostima i interesovanjima, i da procenimo vašu podobnost za potencijalnu saradnju i angažmane. U slučaju da nam pružate usluge, ovakav profil nam takođe pomaže da odredimu ispravnu nadoknadu za Vaše usluge i njihovu fer tržišnu vrednost. Možemo da koristimo napredne tehnologije, poput veštačke inteligencije, kako bismo, na primer, uz pomoć mašinskog učenja potpomogli kreiranjea i upotrebu ovih profila. Ukoliko budemo koristili ove tehnologije, one neće zameniti ljudske odluke u upravljanju našim odnosima sa Vama.

Ova izjava o privatnosti Vam pruža osnovne informacije o našoj obradi podataka. Ukoliko ste zainteresovani da proučite detaljnije naše načine obrade ličnih podatke koji mogu biti za vas relevantni, ili ukoliko biste želeli da ostanete u toku sa napretkom naših aktivnosti obrade podataka, možete pogledati naša pravila o privatnosti koja su dostupna na Politika o zaštiti privatnosti.

Objavljivanje informacija

Objavljujemo Vaše podatke o licnosti našim povezanim društvima u svrhe opisane u ovoj lzjavi o privatnosti. Lista naših povezanih društava dostupna je na adresi http://www.investor.jnj.corn/sec.cfm (kliknite na link Obrazac 10K, Prilog 21, pod ,,SEC Filings" - Podnosenja Komisiji za hartije od vrednosti). Janssen­Cilag je odgovoran za upravljanje podacima o ličnosti koji se zajednički koriste.

U skladu sa poslovnim svrhama opisanim u odeljku 1, možemo da delimo Vaše lične podatke sa našim partnerima za ko-brendiranje i ko-marketing, pružaocima usluga kao što su tehnologije i digitalne/marketinške/putničke agencije, platforme za reklamne usluge, partneri za istraživanje i saradnju i partneri za licenciranje, zdravstvene ustanove, konsultanti i savetnici, revizori, kao i bilo koje treće strane koja bi bila uključena u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, ustupanja, prenosa ili drugog raspolaganja celokupnim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, sredstva, ili akcije. Pored toga, možemo otkriti Vaše podatke regulatornim ili drugim pravnim organima tamo gde to zahteva zakon.

Vaša prava na privatnost

lmate pravo da zatražite da izvršite kontrolu podataka o ličnosti koje smo prikupili o Vama i svrsi obrade, kao i pravo da zahtevate da se izvrši ispravka, brisanje, blokiranje, prenosivost podataka i ograničavanje našeg korišćenja takvih podataka. Možete podneti zahtev ili povući svoj pristanak za primanje marketinških obaveštenja od nas tako što ćete nas kontaktirati na: janssensrbija@its.jnj.com

Prekogranični prenos

Korišćenje i objavljivanje podataka o ličnosti koje su predmet ove lzjave o privatnosti može uključivati prenos informacija u druge države, uključujuci i Sjedinjene Americke Drzave, koje mogu predvideti drugačija pravila zaštite podataka od onih koja važe u Vašoj zemlji. Bez obzira na to, postoje odgovarajuće ugovorne i druge mere za zaštitu ličnih podataka kada se prenose našim povezanim društvima ili trećim licima u drugim zemljama. Možete dobiti kopiju ovih mera tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka odgovornog za Vašu zemlju ili region, ako je primenljivo, na emeaprivacy@its.jnj.com.

Zadržavanje podataka

Mi ćemo čuvati Vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno ili dozvoljeno, s obzirom na svrhu (ciljeve) u koju su pribavljeni. Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda čuvanja uključuju: (i) koliko dugo imamo stalni odnos s Vama i pružamo vam Uslugu; (i) da li postoji zakonska obaveza kojoj podležemo; i (ili) da li je čuvanje preporučljivo s obzirom na naš pravni položaj (kao što je slučaj u vezi s važećim statutima o ograničenjima, parničnim ili regulatornim istragama).

Službenik za zaštitu podataka

Ukoliko imate pitanja o našim praksama o privatnosti, uključujući način na koji utvrđujemo da Ii možemo da se oslonimo na naše legltimne interese kao pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti, možete kontaktirati naše lice za zaštitu podataka o ličnosti koje je odgovorno za Vašu zemlju ili region, na emeaprivacy@its.jnj.com.

Podnošenje žalbe

Pritužbu možete uložiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci Poverenika dostupni su na www.poverenik.rs

Ažuriranja Obaveštenja o privatnosti

Možemo s vremena na vreme ažurirati Obaveštenje o privatnosti. Sve izmene ovog Obaveštenja o privatnosti će stupiti na snagu kada objavimo revidirano Obaveštenje o privatnosti. Obavestićemo Vas kada bude značajnih ažuriranja Obaveštenja o privatnosi. Vaše korišćenje naših usluga nakon ovih promena znači da prihvatate revidirano Obaveštenje o privatnosti. Preporučujemo Vam da redovno pratite naše Obaveštenje o privatnosti kada koristite naše usluge. Ova politika je poslednji put ažurirana 01.01.2024.

EM-152147 - March 2024